Φωτογραφίες Μάκρο

Να βλέπεις ένα κόσμο σ'έναν κόκκο άμμου και τα ουράνια σ'ένα αγριολούλουδο

William Blake