Φωτογραφίες Φύσης

«Αυτό που δεν μπορώ να ζωγραφίσω, το φωτογραφίζω»

Μάν Ρέι